A VERY HAPPY CHRISTMAS from WalesWe would like to wish you a
VERY HAPPY CHRISTMAS from here in Wales -
Gyda phob dymuniad da
am Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

Comments