A PROUD PEOPLE - a hard past - a National Anthem

Posted by PicasaMae Hen Wlad Fy Nhadau
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Tros ryddid gollasant eu gwaed.

Cytgan

Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd i mi.

Os treisiodd y gelyn fy ngwald tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ac erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

English version:
The Land Of My Fathers

The land of my fathers, the land of my choice,
The land in which poets and minstrels rejoice;
The land whose stern warriors were true to the core,
While bleeding for freedom of yore.

Chorus
Wales! Wales! fav'rite land of Wales!
While sea her wall, may naught befall
To mar the old language of Wales.

Old mountainous Cambria, the Eden of bards,
Each hill and each valley, excite my regards;
To the ears of her patriots how charming still seems
The music that flows in her streams.

My country tho' crushed by a hostile array,
The language of Cambria lives out to this day;
The muse has eluded the traitors' foul knives,
The harp of my country survives

Comments